Strona archiwalna. Projekt zakończono w 2013 r.

Przedmioty wiodące: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski; dodatkowe: plastyka, muzyka.

zobacz WebQuest...

Przedmioty wiodące: wiedza o społeczeństwie, język polski; dodatkowy: plastyka.

zobacz WebQuest...

Przedmioty wiodące: wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia, język polski.

zobacz WebQuest...

Przedmioty wiodące: przyroda, biologia, chemia, język polski.

zobacz WebQuest...

Przedmiot wiodący: język polski.

zobacz WebQuest...

Przedmiot wiodący: wiedza o społeczeństwie. 

zobacz WebQuest...