- Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Edukacji w Województwie Śląskim - https://sob.metis.pl -

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Edukacji w Województwie Śląskim

Projekt pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty.

Zachodzące zmiany cywilizacyjne wymagają podjęcia działań edukacyjnych umożliwiających sprostanie nowym wyzwaniom. Jednym z nich jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, definiowana jako uwzględnianie przez przedsiębiorców w swojej działalności kwestii społecznych, ekologicznych i etycznych.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi wypracowanymi z inicjatywy Zespołu ds edukacji, działającego w ramach Rady do spraw społecznej odpowiedzialności biznesu, powołanej w 2011 roku przez Marszałka Województwa Śląskiego. W jej skład wchodzą także zespoły do spraw:

Proponujemy Państwu nowoczesne w formie i atrakcyjne w treści WebQuesty i inne materiały edukacyjne opracowane przez zespoły działające w ośrodkach doskonalenia nauczycieli województwa śląskiego.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej [1] Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie [2]

 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach [3] Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach [4] Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku [5]